Waarschuwingsplicht aannemer voor risico’s gaat ver

Een aannemer waarschuwt een huiseigenaar dat spouwmuurisolatie vervuilend kan zijn voor deuren en muren, en dat hij daarvoor niet aansprakelijk is. Als de vervuiling inderdaad optreedt, wil de eigenaar toch een schadevergoeding. Heeft de aannemer hem voldoende gewaarschuwd?

Een bedrijf brengt isolatiewerkzaamheden aan in de spouwmuur van een huis. In de overeenkomst staat de – door de aannemer handgeschreven – tekst: ‘Bekend met spouwvervuiling + vullen op eigen risico’. In de algemene voorwaarden staat dat de opdrachtgever zaken (zoals deuren en muren) moet afdekken, zodat daarop geen isolatiemateriaal kan neerdalen. Worden deze zaken toch vies, dan komt dat voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtnemer is dan niet aansprakelijk voor schade.

Herstelkosten

Tijdens de werkzaamheden stroomt purschuim door de geboorde gaten naar buiten en dit komt terecht op muren en deuren. Het werk wordt stopgezet. Het lukt de woningeigenaar niet de vervuiling te verwijderen. Het conflict belandt bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, die moet beoordelen of de woningeigenaar recht heeft op schoonmaakkosten.

Waarschuwingsplicht

Van belang is dat de huiseigenaar een consument is en de aannemer een professional. Deze laatste is verplicht de consument te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht. Van hem mag worden verwacht dat hij redelijkerwijs behoorde te weten dat het isoleren van een woning kan leiden tot schade door de spouwvervuiling. De aannemer liet de woningeigenaar wel weten dat daarvan sprake kan zijn en dat het isoleren op eigen risico gebeurt, maar de aannemer heeft niet expliciet gewaarschuwd voor de mogelijkheid van uitstromend (en lastig te verwijderen) purschuim. Hij had zelfs weinig zin in die klus, juist in verband met de spouwvervuiling. Hij had dan, zegt de kantonrechter, de opdracht moeten weigeren óf heel nadrukkelijk moeten waarschuwen voor de mogelijke gevolgen. De aannemer had ook gezien dat muren en deuren niet goed waren afgedekt en hoewel dit de verantwoordelijkheid was van de huiseigenaar, had de aannemer hem ook daarom nog eens duidelijk op de gevolgen moeten wijzen. Dat heeft de aannemer niet gedaan.

Algemene voorwaarden

Maar dit alles stond toch ook in de algemene voorwaarden? Nee, ook daarmee was de woningeigenaar onvoldoende gewaarschuwd. Daarvoor had de aannemer moeten aantonen dat de eigenaar ook redelijkerwijs heeft begrepen dat de aannemer niet aansprakelijk zou zijn. De waarschuwing stelt de opdrachtgever in de gelegenheid om maatregelen te treffen ter voorkoming van schadelijke gevolgen. Los van het afwijzen van de aansprakelijkheid, die in de algemene voorwaarden staat, is er een duidelijke waarschuwingsplicht. De aannemer is tekortgeschoten in zijn waarschuwingsplicht en daarom aansprakelijk voor de schade die de woningeigenaar heeft geleden. De aannemer moet dan ook de schoonmaak- en herstelkosten betalen.

ECLI:NL:RBZWB:2022:8636

Bron:Rechtbank Zeeland-West-Brabant | jurisprudentie | ECLI:NL:RBZWB:2022:8636 | 18-10-2022

Similar Posts