Zakelijke informatie

Tarief en algemene voorwaarden

Net als (bijna) alle advocaten werken wij op basis van een uurtarief. In een enkel geval, als de zaak ons zeer nastrevenswaardig lijkt, nemen we zaken aan op basis van een zgn. ‘toevoeging’. Dan voldoet de overheid het grootste deel van de kosten en betaalt de klant alleen een eigen bijdrage die wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. Wij werken vrijwel nooit op basis van een vaste som, omdat de ervaring leert dat hetgeen nodig is, onvoorspelbaar blijft. Wel kunnen we een voorlopig budget afspreken.

Onze tariefstelling kan afhankelijk zijn van het financieel belang van de kwestie. Wij streven ernaar om op lágere procedurekosten uit te komen dan andere advocatenkantoren.

Ingeval u uw zaak vrijblijvend aan ons wilt voorleggen, rekenen we geen tarief voor de kennismaking (max 1e uur) ingeval u de zaak vervolgens op betalende basis aan ons toevertrouwt.

Op alle klantrelaties zijn de hieronder weergegeven algemene voorwaarden van toepassing. Deze omvatten ook de gegevens over onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering die voor u van belang kunnen zijn.

Lid Nederlandse Orde van Advocaten

Wij zijn ingeschreven op het tableau van de rechtbank Noord-Holland en maken onderdeel uit van de balie van de Nederlandse Orde van Advocaten. Wij conformeren ons aan alle voorschriften en richtlijnen van de Orde. Wij voldoen ruimschoots aan alle voorschriften over jaarlijkse bijscholing en georganiseerd intercollegiaal overleg.

Rechtsgebiedenregister

Bij de Nederlandse Orde van Advocaten staan mr. Zaalberg en mr. Van Dolder beiden in het rechtsgebiedenregister geregistreerd met specialisatie ‘Algemene Praktijk’.
Voorafgaand aan het aanvaarden van een opdracht beoordelen wij of de zaak inhoudelijk past bij ons kennisgebied.


Klacht over onze dienstverlening?

Mocht het zich voordoen dat u een bedenking of klacht heeft over onze dienstverlening aan u, dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris. Zie onze Algemene Voorwaarden. Wij nodigen u natuurlijk van harte uit om uw zorgen aan ons kenbaar te maken vóórdat uw zorg plaats maakt voor ergernis. Vanzelfsprekend streven wij altijd naar een zeer goede klantervaring. Mocht u zich door ons onvoldoende gehoord of begrepen voelen in de behandeling van uw klacht, dan kunt u contact opnemen met de Nederlandse Orde van Advocaten in Noord-Holland, via bijvoorbeeld website:
https://www.advocatenorde-noordholland.nl/