Bestuurders vennootschap persoonlijk aansprakelijk voor niet-naleven cao

Een bedrijf hoort de cao netjes na te leven, anders kunnen er sancties volgen. Als bestuurders de cao willens en wetens niet nakomen, dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de boete die wordt opgelegd.

Bedrijven in de sector particuliere beveiliging moeten – net als andere bedrijven – de cao netjes naleven. In deze sector is een stichting voor het toezicht daarop verantwoordelijk. Daarvoor voert het controles uit bij beveiligingsbedrijven. Die zijn verplicht daaraan mee te werken, onder andere door op tijd personeelslijsten, arbeidsovereenkomsten, verzamelloonstaten, gegevens over stagiairs en andere documenten aan te leveren. Doet een werkgever dat niet of te laat, dan moet deze een forfaitaire schadevergoeding betalen aan de stichting van één procent van de loonsom van dat onderzoeksjaar, met een minimum van € 1.500 per week.

‘Geen prioriteit’

In deze zaak gaat het om een particulier beveiligingsbedrijf, dat wordt bestuurd door twee BV’s, die weer worden weer bestuurd door twee personen – de indirect bestuurders van het beveiligingsbedrijf. Dit bedrijf moest ook documenten aanleveren maar beweerde daar geen tijd voor te hebben (‘geen prioriteit’). De aangekondigde boete lachen ze weg. Vervolgens stapt de stichting naar de kantonrechter (rechtbank Rotterdam) en eist dat het bedrijf de cao naleeft en de documenten alsnog overlegt. Ook moet het bedrijf een schadevergoeding betalen over twaalf weken, dus in totaal € 18.000.

Schadevergoeding

De kantonrechter is het daarmee eens. Het beveiligingsbedrijf valt onder de werkingssfeer van de cao. Nu het niet heeft meegewerkt aan de controle, moet het de schadevergoeding aan de stichting betalen. Maar moeten de bestuurders in privé de portemonnee trekken?

Ernstig verwijt

Uitgangspunt is dat een bestuurder voor de schulden van een BV niet persoonlijk aansprakelijk is, tenzij hem een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt. Dat is afhankelijk van de aard en ernst van de normschending en de overige omstandigheden van het geval. De aansprakelijkheid van een rechtspersoon als bestuurder van een andere rechtspersoon rust ook op de bestuurder van de rechtspersoon-bestuurder, dus op de indirect bestuurders, en wel hoofdelijk.

Hoofdelijk aansprakelijk

Volgens de kantonrechter zou geen redelijk handelend bestuurder hebben gehandeld zoals deze twee rechtspersoon-bestuurders. Zij hebben op geen enkele manier medewerking verleent aan de controle van de stichting, terwijl dat wel moest. Daarvan kan hen een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt en dus zijn ook de indirect bestuurders aansprakelijk: ook zij hebben niet meegewerkt aan de controle en weigerden dat willens en wetens. Dat controle geen prioriteit had, is geen excuus. De kantonrechter houdt beide (indirect) bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor de boete die het beveiligingsbedrijf aan de stichting moet betalen. Het bedrijf moet ook de proceskosten betalen die de stichting heeft gemaakt: € 2.574.

ECLI:NL:RBROT:2023:11026

Bron:Rechtbank Rotterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:RBROT:2023:11026 | 23-11-2023

Similar Posts