Lekkende serre? Bouwbedrijf kan niet worden verplicht deze af te breken

Als een bedrijf een serre plaatst die maar blijft lekken, kan de overeenkomst worden ontbonden. Het bedrijf kan echter niet worden verplicht de serre af te breken. Dat moet de eigenaar zelf doen, maar de kosten daarvoor moet het bedrijf wel vergoeden.

Een vrouw koopt een serre bij een bedrijf en laat deze ook door dat bedrijf plaatsen, voor een bedrag van € 11.579. De serre vertoont gebreken en volgens de vrouw is het bedrijf, ondanks diverse gelegenheden daartoe, er niet in geslaagd dit deugdelijk te herstellen. Ze haalt verhaal bij de rechtbank Rotterdam. Die stelt dat het hier gaat om een gemengde overeenkomst: een consumentenkoopovereenkomst en een overeenkomst tot aanneming van werk. De regels van beide overeenkomsten zijn van toepassing, maar als die botsen gaan de regels over consumentenkoop voor.

Ontbinding

De vrouw ontbond de overeenkomst buitengerechtelijke, maar dat was niet rechtsgeldig. Zij had ingestemd met herstelwerkzaamheden maar voordat die waren afgerond liet de vrouw al weten dat ‘het bedrijf niet meer welkom’ was. Omdat het bedrijf de werkzaamheden zo niet kon afronden, mocht de vrouw de overeenkomst niet ontbinden. Een latere ontbinding was wél rechtsgeldig. De vrouw stelde daarin een ultimatum: is het probleem op die datum nog niet opgelost, dan wil zij van de overeenkomst af. Een door de kantonrechter benoemde deskundige oordeelde dat de gebreken op die dag er nog steeds waren. Omdat de serre toen nog steeds niet aan de overeenkomst beantwoordde, was de voorwaarde voor de ontbinding vervuld.

Lekkage

Het herstel van de gebreken gaat nog € 2.480 kosten en gezien de totale koop- en aanneemsom is dit aanzienlijk, vindt de kantonrechter. Daar speelt ook de voorgeschiedenis mee: al enkele dagen na de plaatsing lekte de serre, waarover de vrouw veelvuldig geklaagd heeft. Het bedrijf spande zich wel in om deze problemen op te lossen, maar na negen pogingen waren de gebreken nog niet verholpen. De vrouw heeft na 3,5 jaar nog steeds geen lekkagevrije serre. Dit is geen tekortkoming van geringe betekenis. Ook om die reden mocht de vrouw de overeenkomst ontbinden.

Ongedaanmaking

Dat betekent dat het bedrijf het volledige bedrag aan de vrouw moet terugbetalen, mét wettelijke rente. De vrouw wil ook dat het bedrijf de serre op eigen kosten demonteert en afvoert. Maar dat wijst de kantonrechter af: op grond van de wet ontstaat door een ontbinding van de overeenkomst een verbintenis tot ongedaanmaking van de ontvangen (en niet de verrichte) prestaties. Het bedrijf kan dus niet worden verplicht om de serre af te breken. Wel moet het bedrijf de kosten die de vrouw maakt voor het afbreken vergoeden. Ook moet het bedrijf de kosten om de schade te herstellen, die resteert na afbraak van de serre (€ 1.236), de buitengerechtelijke incassokosten (€ 901), de deskundigenkosten (€ 1.351) en de proceskosten, die de vrouw heeft gemaakt (€ 4.449), vergoeden.

ECLI:NL:RBROT:2023:8037

Bron:Rechtbank Rotterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:RBROT:2023:8037 9542667 | 24-08-2023

Similar Posts