Aansprakelijkstelling van bollenteler mislukt

Recent mochten wij een contractteler van bloembollen bijstaan in een aansprakelijkheidskwestie die was aangespannen door een bollenbedrijf. Deze had met onze cliënt, contractteler, een overeenkomst van opdracht gesloten tot het telen van hyacintenbollen op het land van de teler. Die bollen waren aangeleverd door de opdrachtgever, het bollenbedrijf. In de teeltovereenkomst stond dat de opdrachtgever het land had goedgekeurd en dat de teler bestrijdingsmiddelen zou toepassen op basis van instructies van de opdrachtgever over middelen en spuitfrequentie. De opdrachtgever had die instructies vervolgens echter niet gegeven. Bij het rooien bleek dat een deel van de oogst was aangetast door een schimmel. De opdrachtgever stelde de teler aansprakelijk voor schade als gevolg van die aantasting. De zaak diende voor het Scheidsgerecht voor de bloembollensector, derhalve een arbitragecommissie. Het Scheidsgerecht volgde het betoog van onze zijde dat aangezien in de overeenkomst stond dat de opdrachtgever de grond had goedgekeurd, het risico van aanwezigheid daarin van een schimmel bij de opdrachtgever ligt. Daarbij had de opdrachtgever niet de overeengekomen preventie instructies gegeven. We hadden ook betoogd dat de opdrachtgever zijn schade helemaal niet had aangetoond en hierover alleen maar beweringen deed. Hierover hoefde het Scheidsgerecht zich verder niet uit te spreken, omdat de verantwoordelijkheid voor de gestelde schade nu eenmaal niet bij de contractteler lag. Uit de zaak blijkt hoe belangrijk de precieze bewoordingen van een overeenkomst van opdracht zijn en dat wat je afspreekt, je ook moet doen.
Eigenlijk heel eenvoudig, maar was er kennelijk een zaak voor nodig om hieraan te worden herinnerd. Voor de wederpartij een kostbare levensles, want arbitrage is bepaald geen gratis vorm van rechtspraak.
Scheidsgerecht voor de bloembollensector, uitspraak nr. 2023-04

Bron: | 03-04-2024

Similar Posts