Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over bestuurdersaansprakelijkheid voor omzetbelastingschulden rechtspersoon

Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over bestuurdersaansprakelijkheid voor omzetbelastingschulden rechtspersoon

Als een rechtspersoon bepaalde belastingschulden niet kan betalen, moet hij dit doorgeven aan de Belastingdienst. Doet hij dat niet of te laat, dan kan de bestuurder voor deze schulden persoonlijk aansprakelijk zijn. De Hoge Raad vraagt zich in een