Verhalen en voorbeelden

Heerlijk, helder…

Belastingzaken zijn vaak taai en – voor buitenstaanders – saai. Belastingwetten zijn mechanisch en ingewikkeld. Als het aankomt op procederen, wordt het al aardiger. Het zijn dan vaak de feiten die het hem doen – of juist niet. Bij het doornemen van fiscale vakliteratuur kijk ik daarom vooral uit naar zaken rond bewijsrecht. Dat is…